รถไฟฟ้าสายสีเหลือง-ส้ม-ชมพู ทำเลฮอตคอนโดฯ ปี 63

เมื่อ 3 ม.ค. 2563 อ่าน 690 ครั้ง

รถไฟฟ้าสายสีเหลือง-ส้ม-ชมพู ทำเลฮอตคอนโดฯ ปี 63

นางนลินรัตน์ เจริญสุพงษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เน็กซัส พรอพเพอร์ตี้ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด กล่าวว่า เมื่อวิเคราะห์ด้านทำเลที่มีความน่าสนใจและมีแนวโน้มการเติบโตที่ดีสำหรับตลาดคอนโดมินียม พบว่า ทำเลแนวรถไฟฟ้าสายสีเหลือง และสายสีส้ม สีชมพู แม้ว่าจะเป็นเส้นทางที่ออกนอกเมือง แต่เนื่องจากราคาที่ดินในเส้นทางนั้นยังไม่สูงมากนัก ประกอบกับมีชุมชนขนาดใหญ่ทำให้มีความต้องการสูงและมีโอกาสจะเติบโตสูง ที่ยังมีความต้องการคอนโดฯ และราคาที่ดินในบริเวณนั้นยังไม่สูงมาก ยังสามารถทำคอนโดฯ ในตลาดกลางและซิตี้คอนโดฯ ได้

สำหรับคอนโดมิเนียมที่กลุ่มลูกค้าให้ความสนใจจะเริ่มตั้งแต่ 1 ล้านปลายๆ ไปจนถึง 6 ล้านบาท/ยูนิต แต่อย่างไรก็ตาม กลุ่มลูกค้าซิตี้คอนโดฯ หรือราคาห้องชุดไม่เกิน 3 ล้านบาท จะมีปัญหาเรื่องหนี้ครัวเรือนและมักถูกสถาบันการเงินปฏิเสธสินเชื่อซึ่งสร้างปัญหาให้แก่ผู้ประกอบการในการนำห้องชุดเหล่านั้นกลับไปทำการตลาดใหม่ ดังนั้น กลุ่มราคาห้องชุดที่น่าสนใจจะอยู่ที่ประมาณ 3-6 ล้านบาท ซึ่งลูกค้าในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ทำงานมานานพอสมควรจนมีเงินออมซื้อคอนโดฯ และมีกำลังผ่อนชำระ

ทำเลดาวรุ่งเจริญนคร กรุงธนบุรี และตลาดพลู
น.ส.ริษิณี สาริกบุตร ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย บริษัท ไนท์แฟรงค์ ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า การเปิดตัวของห้างสรรพสินค้าไอคอนสยาม ซึ่งเป็นแหล่งชอปปิ้งขนาดใหญ่ ได้สร้างความสมบูรณ์ให้แก่พื้นที่บริเวณเจริญนครหลังไอคอนสยามเปิดให้บริการเป็นเวลา 1 ปี พบว่า มีลูกค้าทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาใช้บริการจำนวนสูงกว่าเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้โดยเฉลี่ยราว 1.5 แสนคนต่อวัน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงได้ขยายพื้นที่เฟส 2 เพิ่ม โดยการพัฒนาบนพื้นที่บริเวณเฟส 2 จะประกอบด้วย โรงแรมฮิลตัน การ์เด้น อินน์ กรุงเทพฯ ในเครือฮิลตัน ประกอบด้วย ห้องพัก 244 ห้อง และซูเปอร์มาร์เกตขนาดใหญ่ นอกจากนี้ บริเวณเจริญนครยังมีการพัฒนาโครงการมิกซ์ยูสขนาดใหญ่อีก 1 โครงการ คือ โครงการเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ II ซึ่งพัฒนาโดย TCC Land บนเนื้อที่ดินบนถนนเจริญนคร เนื้อที่ดินขนาด 16 ไร่ ในโครงการประกอบด้วย พื้นที่ค้าปลีก 10,000 ตารางเมตร โรงแรมระดับ 5 ดาว 800 ห้อง และห้องสัมมนา

ทั้งนี้ การพัฒนารถไฟฟ้าสายสีทองซึ่งเชื่อมต่อกับสายสีเขียวอ่อน จากสถานีกรุงธนบุรีมายังพื้นที่เจริญนคร ทำให้พื้นที่บริเวณนี้มีความสะดวกสบายในการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนแบบราง ซึ่งสามารถเดินทางเข้าสู่ย่านศูนย์กลางธุรกิจอันได้แก่ บริเวณสาทร สีลม

จากผลวิจัยไนท์แฟรงค์ฯ ราคาขายคอนโดมิเนียมบริเวณนี้แยกราคาขายเป็น 2 กลุ่ม กล่าวคือ ราคาขายคอนโดมิเนียมบริเวณตลาดพลู และราคาขายคอนโดมิเนียมบริเวณเจริญนคร กรุงธนุบรี คอนโดมิเนียมบริเวณตลาดพลูส่วนใหญ่เป็นคอนโดมิเนียมระดับเกรดบี และเกรดซี โดยระดับราคาขายเฉลี่ยของคอนโดมิเนียมเกรดบีบริเวณตลาดพลู มีระดับราคาขายเฉลี่ย ณ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562 อยู่ที่ 94,425 บาท/ตารางเมตร ปรับตัวขึ้นจากปี พ.ศ.2555 ซึ่งมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 77,154 บาท/ ตารางเมตร ค่าเฉลี่ยการปรับตัวขึ้นของคอนโดมิเนียมในบริเวณนี้จากปี พ.ศ.2555 ถึงพฤศจิกายน พ.ศ.2562 มีค่าเฉลี่ยสะสมในการปรับตัวในระยะเวลา 6 ปี อยู่ในอัตราร้อยละ 3.5


ระดับราคาขายเฉลี่ยของคอนโดมิเนียมเกรดซีบริเวณตลาดพลู มีระดับราคาขายเฉลี่ย ณ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562 อยู่ที่ 66,640 บาท/ตารางเมตร ปรับตัวขึ้นจากปี พ.ศ.2553 ซึ่งมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 51,596 บาท/ตารางเมตร ค่าเฉลี่ยการปรับตัวขึ้นของคอนโดมิเนียมในบริเวณนี้จากปี พ.ศ.2553 ถึงพฤศจิกายน พ.ศ.2562 มีค่าเฉลี่ยสะสมในการปรับตัวในระยะเวลา 8 ปี อยู่ในอัตราร้อยละ 3.4

คอนโดมิเนียมบริเวณเจริญนคร กรุงธนบุรี ส่วนใหญ่เป็นคอนโดมิเนียมระดับเกรดพรีเมียม เกรดเอ และเกรดบี โดยระดับราคาขายเฉลี่ยของคอนโดมิเนียมเกรดพรีเมียมมีระดับราคาขายเฉลี่ย ณ พฤศจิกายน พ.ศ.2562 อยู่ที่ 334,000 บาท/ตารางเมตร ปรับตัวขึ้นจากปี พ.ศ.2557 ซึ่งมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 222,257 บาท/ตารางเมตร ค่าเฉลี่ยการปรับตัวขึ้นของคอนโดมิเนียมในบริเวณนี้จากปี พ.ศ.2557 ถึงพฤศจิกายน พ.ศ.2562 มีค่าเฉลี่ยสะสมในการปรับตัวในระยะเวลา 4 ปี อยู่ในอัตราร้อยละ 11.2

ระดับราคาขายเฉลี่ยของคอนโดมิเนียมเกรดเอบริเวณเจริญนคร กรุงธนบุรี มีระดับราคาขายเฉลี่ย ณ พฤศจิกายน พ.ศ.2562 อยู่ที่ 164,000 บาท/ตารางเมตร ปรับตัวขึ้นจากปี พ.ศ.2557 ซึ่งมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 125,000 บาท/ตารางเมตร ค่าเฉลี่ยการปรับตัวขึ้นของคอนโดมิเนียมในบริเวณนี้จากปี พ.ศ.2557 ถึง พฤศจิกายน พ.ศ.2562 มีค่าเฉลี่ยสะสมในการปรับตัวในระยะเวลา 4 ปี อยู่ในอัตราร้อยละ 6.9

ระดับราคาขายเฉลี่ยของคอนโดมิเนียมเกรดบีบริเวณเจริญนคร กรุงธนบุรี มีระดับราคาขายเฉลี่ย ณ พฤศจิกายน พ.ศ.2562 อยู่ที่ 122,513 บาท/ตารางเมตร ปรับตัวขึ้นจากปี พ.ศ.2551 ซึ่งมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 81,077 บาท/ตารางเมตร ค่าเฉลี่ยการปรับตัวขึ้นของคอนโดมิเนียมในบริเวณนี้จากปี พ.ศ.2551 ถึง พฤศจิกายน พ.ศ.2562 มีค่าเฉลี่ยสะสมในการปรับตัวในระยะเวลา 10 ปี อยู่ในอัตราร้อยละ 5.1

ขอขอบคุณ : บทความจากเว็บผู้จัดการออนไลน์ 
ข้อมูลเพิ่มเติม : https://mgronline.com/stockmarket/detail/9630000000297


เลือกภาษาที่ท่านต้องการ