ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : TC-BKK-121458

อาคารพาณิชย์

เขตวังทองหลาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 8,490,000 บาท

พื้นที่ 33

อัพเดทล่าสุด 5 พ.ค. 2564 14:09:23 น.

รหัส : TC-BKK-121459

อาคารพาณิชย์

เขตวังทองหลาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 39,000,000 บาท

พื้นที่ 84

อัพเดทล่าสุด 5 พ.ค. 2564 14:08:01 น.

รหัส : TC-CBI-107122

อาคารพาณิชย์

ศรีราชา , ชลบุรี

ราคา 4,200,000 บาท

พื้นที่ 22

อัพเดทล่าสุด 5 พ.ค. 2564 14:07:59 น.

รหัส : TC-BKK-121895

อาคารพาณิชย์

เขตวังทองหลาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 100,000 บาท

พื้นที่ 37

อัพเดทล่าสุด 5 พ.ค. 2564 14:05:40 น.

รหัส : TC-BKK-123261

อาคารพาณิชย์

เขตคลองเตย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 39,000 บาท

พื้นที่ 20

อัพเดทล่าสุด 5 พ.ค. 2564 14:05:14 น.

รหัส : TC-BKK-122140

อาคารพาณิชย์

เขตลาดพร้าว , กรุงเทพมหานคร

ราคา 9,500,000 บาท

พื้นที่ 36

อัพเดทล่าสุด 5 พ.ค. 2564 14:04:14 น.

รหัส : TC-BKK-123264

อาคารพาณิชย์

เขตลาดพร้าว , กรุงเทพมหานคร

ราคา 25,000 บาท

พื้นที่ 19

อัพเดทล่าสุด 5 พ.ค. 2564 14:02:17 น.

รหัส : TC-BKK-122143

อาคารพาณิชย์

เขตสวนหลวง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 8,500,000 บาท

พื้นที่ 36

อัพเดทล่าสุด 5 พ.ค. 2564 14:01:20 น.

รหัส : TC-BKK-105417

อาคารพาณิชย์

เขตบางกะปิ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 16,000,000 บาท

พื้นที่ 24

อัพเดทล่าสุด 5 พ.ค. 2564 14:01:20 น.

รหัส : TC-BKK-105682

อาคารพาณิชย์

เขตประเวศ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 60,000 บาท

พื้นที่ 0

อัพเดทล่าสุด 5 พ.ค. 2564 14:01:13 น.

รหัส : TC-BKK-105691

อาคารพาณิชย์

เขตสวนหลวง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 50,000 บาท

พื้นที่ 22

อัพเดทล่าสุด 5 พ.ค. 2564 14:00:50 น.

รหัส : TC-BKK-99903

อาคารพาณิชย์

เขตบางเขน , กรุงเทพมหานคร

ราคา 14,500,000 บาท

พื้นที่ 35

อัพเดทล่าสุด 5 พ.ค. 2564 14:00:10 น.

รหัส : TC-BKK-122145

อาคารพาณิชย์

เขตสวนหลวง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 30,000 บาท

พื้นที่ 36

อัพเดทล่าสุด 5 พ.ค. 2564 13:59:50 น.

รหัส : TC-CNX-126888

อาคารพาณิชย์

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 15,000 บาท

พื้นที่ 1

อัพเดทล่าสุด 5 พ.ค. 2564 13:58:52 น.

รหัส : TC-BKK-123270

อาคารพาณิชย์

เขตลาดพร้าว , กรุงเทพมหานคร

ราคา 20,000 บาท

พื้นที่ 18

อัพเดทล่าสุด 5 พ.ค. 2564 13:56:05 น.

รหัส : TC-NPT-23701

อาคารพาณิชย์

เมืองนครปฐม , นครปฐม

ราคา 6,470,000 บาท

พื้นที่ 45

อัพเดทล่าสุด 5 พ.ค. 2564 13:53:25 น.

รหัส : TC-BKK-100758

อาคารพาณิชย์

เขตดุสิต , กรุงเทพมหานคร

ราคา 48,000,000 บาท

พื้นที่ 28

อัพเดทล่าสุด 5 พ.ค. 2564 13:52:52 น.

รหัส : TC-BKK-95432

อาคารพาณิชย์

เขตบางกะปิ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 60,000 บาท

พื้นที่ 24

อัพเดทล่าสุด 5 พ.ค. 2564 13:52:52 น.

รหัส : TC-CNX-127835

อาคารพาณิชย์

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 25,000 บาท

พื้นที่ 1

อัพเดทล่าสุด 5 พ.ค. 2564 13:52:49 น.

รหัส : TC-BKK-100700

อาคารพาณิชย์

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 135,000 บาท

พื้นที่ 16

อัพเดทล่าสุด 5 พ.ค. 2564 13:52:39 น.


เลือกภาษาที่ท่านต้องการ